Regeringen föreslår stickprover av arbetstillstånd

KORTNYTT. Regeringen föreslår utökade möjligheter för Polismyndigheten att genomföra arbetsplatsinspektioner.

Regeringen föreslår utökade möjligheter för arbetsplatsinspektioner. Förslaget är begränsat till de branscher som Polismyndigheten bedömt har en särskild risk av att ha anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Berörda branscher är exempelvis hotell- och restaurangbranschen samt frisör- och skönhetssalonger.

Nuvarande lagstiftning kräver en konkret misstanke att en eller flera anställda på ett företag saknar arbetstillstånd för att Polismyndigheten ska kunna göra en kontroll. Regeringen föreslår att Polismyndigheten ska kunna göra stickprovskontroller där anställningsvillkor och arbetstillstånd hos de anställda kontrolleras. 

– Lagförslaget ger polisen större möjlighet att komma åt oseriösa arbetsgivare som bryter mot förbud och utnyttjar personer som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S), i ett pressmeddelande. 

Arbetsgivare och uppdragsgivare i entreprenadförhållanden som bryter mot den föreslagna lagen ska få fördubbling av den särskilda straffavgiften. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Forrige artikel Digital plattform ska stödja arbetsgivare i arbete mot sexuella trakasserier Næste artikel Allt svårare att hitta sommarjobbare
“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

JÄMSTÄLLDHET. Kvinnligt företagande släpar efter, förutom inom omsorg och skola, enligt en rapport från Entreprenörskapsforum. Josefin Malmqvist (M) vill se ekonomiutbildning i grundskolan. Enligt Anna-Caren Sätherberg (S) behöver kvinnor få samma tillgång till kapital som män.