Regeringen: Aktivitetsersättning ska bli bättre

ARBETSMARKNADSPOLITIK. Regeringen lovar att se till att aktivitetsersättningen ska fungera bättre framöver.

Riksdagen behandlar i dag onsdag den granskning av aktivitetsersättning, alltså det bidrag som unga med nedsatt arbetsförmåga kan erhålla, som Riksrevisionen genomfört tidigare.

Riksrevisionen rekommenderade att regeringen ska se över ansvariga aktörers uppdrag när det gäller samordning av insatser till personer med aktivitetsersättning. Riksrevisionen ansåg också att regeringen ska ändra ersättningen så att det blir bättre ekonomiska incitament. Därtill föreslog man att det skulle bli längre beslutsperioder och differentierade ersättningsnivåer.

I sitt svar på revisorernas granskning håller regeringen med om att det finns problem i det nuvarande systemet med aktivitetsersättning och därför ses regelverket över.  I denna översyn ingår beslutsperiodernas längd och hur man kan öka incitamenten i systemet.

Login