Rasism på arbetsmarknaden ska kartläggas

FORSKNING. En översikt av forskning om rasism på arbetsmarknaden och bakomliggande mekanismer behövs anser regeringen. Nu får Vetenskapsrådet i uppdrag av regeringen att göra en kartläggning. 

Vetenskapsrådet får uppdraget att göra en kartläggning av forskning om rasism på arbetsmarknaden  i samråd med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Forum för levande historia. För uppdraget får rådet högst 300 000 kronor 2016 och 650 000 under nästa år. Redovisning ska ske senast 1 juni 2017.

Forskningsöversikten ska ta ett brett grepp på förekomsten av rasism på arbetsmarknaden och svara på frågan om hur olika grupper drabbas av rasism, islamofobi och afrofobi. I uppdraget ingår också att se hur forskningen belyser om män och kvinnor drabbas på olika sätt. 

Vetenskapsrådet har tidigare fått i uppdrag att fördela pengar för att stärka forskning inom rasism och från och med i år ska rådet fördela minst 20 miljoner kronor till forskningsprojekt som rör ämnet. I juni i år förlängde regeringen uppdraget till Forum för levande historia att utbilda inom olika former av rasism och intolerans historisk och i nutid. Uppdraget utvidgades och utredningstiden förlängdes till och med 2019. 

Login