Pressen i arbetslivet ökar

ARBETSMILJÖ. Pressen på arbetsmarknaden ökar och fler upplever våld och trakasserier på sin arbetsplats. Det visar en rapport från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets rapport, som genomförs vartannat år, visar tydligt att pressen på arbetsmarknaden har ökat sedan den senaste undersökningen 2013. Varannan tillfrågad upplever att arbetsbelastningen är för hög. En av tre har så mycket att göra att de väljer att dra in på lunchen, arbeta över eller ta med sig jobbet hem minst en gång i veckan. Fyra av tio upplever krav på att vara anträffbar även på sin fritid. Framförallt är det personal inom utbildning samt hälso- och sjukvård som gång på gång utmärker sig.

Andelen som minst en dag varje vecka är uttröttade i kroppen eller känner sig trötta och hängiga har också ökat sedan 2013. Främst gäller det män under 50 år.

Sju av tio väljer också att gå till arbetet trots att de är sjuka. Det är första gången som Arbetsmiljöverket ställer frågan och det är särskilt vanligt bland fritidspedagoger, förskol- och grundskollärare och de på ledningsnivå på myndigheter och företag.

Login