Pilotprojekt att stärka samverkan mellan skola och industri

REGERINGSUPPDRAG. Tillväxtverket får i uppdrag av regeringen att i ett pilotprojekt främja samverkan mellan skola, industri och industrinära tjänsteföretag. Syftet är att ge elever bättre kunskaper om vilka yrkeskategorier som har brist på arbetskraft.

I och med regeringsuppdraget ska Tillväxtverket stärka och utveckla formerna för samverkan mellan industri och utbildningsväsende för att stärka kompetensförsörjningen hos små och medelstora företag. Projektet ska utgå från de faktiska behov som industrin har.

–Industriföretag har i dag ofta svårt att hitta rätt kompetens för att kunna utvecklas och bedriva sin verksamhet. Samarbetet mellan skola och industri måste bli bättre så att utbildningar bedrivs i linje med industrins behov, kommenterar närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) i ett pressmeddelande.

Tillväxtverket ska utföra uppdraget i ett antal mindre regioner tillsammans med branschorganisationer, arbetsgivare och aktörer som har regionalt utvecklingsansvar. I uppdraget ingår att stödja samverkan mellan skola och industri för studie- och yrkesvägledningen och att dra slutsatser om hur långsiktiga insatser bör se ut.

Login