"Övervakning är samtidens viktigaste arbetsmiljöfråga"

INTEGRITET. Digital övervakning av anställda rör sig i en juridisk gråzon, enligt Mattias Beijmo, digitaliseringsexpert. Men Svenskt näringsliv tycker inte att övervakning är ett arbetsmiljöproblem och Arbetsmiljöverket jobbar inte alls med frågan. Snart kommer Datainspektionen med en ny vägledning. 

Inom en snar framtid kommer Datainspektionen ut med en vägledning om behandling av personuppgifter i arbetslivet, som även ska gälla arbetsgivares övervakning och kontroll av anställda.

– Både anställda och arbetsgivare kontaktar oss och undrar “får verkligen arbetsgivaren göra så här” och arbetsgivare frågar “vad får vi göra”, säger Katarina Högquist, jurist vid Datainspektionen.

Enligt Högquist finns redan skarpa regler för vad som är tillåtet och inte. GDPR gäller och bryter man mot den så finns bland annat sanktionsavgifter.

Login