"Öppna upp arbetsmarknaden för de som har svagast ställning"

SLUTREPLIK. Vi ser inte facken som motståndare, men blir frustrerade när specifika fackförbund ställer sig i vägen för den liberalisering av arbetsmarknaden som behövs. Vi måste sänka trösklar så att företag vågar anställa fler, skriver Gulan Avci (L).

Gulan Avci (L)
Vice ordförande, arbetsmarknadsutskottet och arbetsmarknadspolitisk talesperson


Jag välkomnar att TCO och Saco delar Liberalernas bild av att den aktiva arbetsmarknadspolitiken inte fungerat och behöver reformeras. Trots att vi fortfarande befinner oss mitt i coronakrisen så är konsekvenserna hittills mycket allvarliga.

Krångligt, osäkert och dyrt

Nyligen fick vi ännu en kalldusch av att läsa Arbetsförmedlingens statistik för arbetslösheten. Bara bland gruppen unga har över 100 000 personer mellan 18-24 år skrivit in sig som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen sen i våras. Det är nästan dubbelt så många som samma period förra året.

Coronakrisen har visat att den strikta arbetsrätten inte hindrat jobb från att försvinna när företag går dåligt, men den påverkar vilka som får stanna kvar. Det borde även bekymra TCO och Saco hur alla dessa unga, men även gruppen nyanlända som också drabbats hårt av krisen, ska kunna komma tillbaka till nya jobb, när det redan i dag uppfattas som krångligt, osäkert och dyrt att säga upp.

Hur ska arbetsgivarna våga anställa igen efter den här krisen? Risken är att de väljer att inte anställa alls.

Sänka trösklar

Få arbetsgivare vågar chansa på att anställa personer utan arbetslivserfarenhet eller med låg utbildning. Vi behöver sänka trösklar som ger företagen tryggheten att våga anställa fler. Men då måste även arbetsrätten moderniseras och anpassas till dagens utmaningar.

Annars genomförs förslagen

Arbetsmarknadens parter befinner sig i sluttampen av sina las-förhandlingar. Från Liberalernas sida har vi varit tydliga från dag ett. Vi vill att parterna själva kommer överens om förändringar i arbetsrätten. Därför vilar ett tungt ansvar på er och arbetsgivarsidan att komma i mål den kommande veckan. För vi tror att det långsiktigt vore bäst för spelreglerna på arbetsmarknaden om parterna själva kom överens.

Med det sagt så har vi varit lika tydliga med att vi kommer gå lagstiftningsvägen tillsammans med Centerpartier och regeringen, och genomföra utredningens förslag, i enlighet med januariavtalet om parterna inte lyckas nå en överenskommelse.

Vi vill gå längre 

Vad gäller A-kassan håller jag med om hur viktigt det är att individens ekonomiska trygghet säkras vid arbetslöshet. Därför vänder jag mig starkt mot de partier som jämför A-kassan med försörjningsstödet. Det är en fundamental skillnad mellan dessa system. För mig är det självklart att människor som arbetar och betalar skatt vid arbetslöshet ska ha rätt till ekonomisk ersättning som är på en värdig nivå.

Trots att vi liberaler delar TCO och Sacos grundsyn i frågan om A-kassan så vill vi gå längre, vilket de förstås är medvetna om. Vi vill att alla som haft ett jobb och betalat skatt ska omfattas av en statlig och allmän A-kassa. För sanningen är den att inte ens alla de justeringar som gjorts under krisen har bidragit till att alla som borde få A-kassa kvalificerat sig till systemet.

Ett gemensamt ansvar 

Vi liberaler värnar om den svenska modellen. Införande av korttidsjobb, som nu omfattar drygt 570 000 arbetstagare, är ett bra exempel på när politiken och arbetsmarknadens parter konstruktivt samarbetat för att rädda jobb.

Vi liberaler vill fortsatt ha bra dialog med såväl TCO som Saco, för det finns många problem som behöver lösas, inte minst inom integrationen på arbetsmarknaden. Där behöver både politiken och parterna ta gemensamt ansvar för att minska utanförskapet, som under coronakrisen blivit större.

Öppna upp arbetsmarknaden

Vi ser inte facken som motståndare. Men vi blir frustrerade de gånger som specifika fackförbund ställer sig i vägen för den liberalisering av arbetsmarknaden som behövs. Vi kan göra så mycket mer när vi arbetar tillsammans än vad vi kan göra var och en för sig.

Tillsammans kan vi skydda Sverige från yttre hot mot vår värdefulla partsmodell, som exempelvis i kampen mot lagstadgade EU-minilöner. Samma samarbetsanda vill vi se i arbetet att öppna upp svensk arbetsmarknad för de som i dag har svagast ställning.

Forrige artikel TCO: Nivåerna för a-kassan har inverkan på landets ekonomi TCO: Nivåerna för a-kassan har inverkan på landets ekonomi Næste artikel KD: Höga personalkostnader hindrar kvinnligt företagande KD: Höga personalkostnader hindrar kvinnligt företagande
  • Rapportera

    Åsa · Vd

    Hjärn tvättad

    Är du seriös nu. Du verka ju inte veta något om Las. Utan du går på myter som svenskt näringsliv hjärn tvätta dig med. Ta och googla på myter om Las, så kanske du förstår vad som står i Las.

“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

JÄMSTÄLLDHET. Kvinnligt företagande släpar efter, förutom inom omsorg och skola, enligt en rapport från Entreprenörskapsforum. Josefin Malmqvist (M) vill se ekonomiutbildning i grundskolan. Enligt Anna-Caren Sätherberg (S) behöver kvinnor få samma tillgång till kapital som män.