Ökad nöjdhet kring kommuners myndighetsservice

KORTNYTT. Företagare upplever en allt större nöjdhet kring kommunernas myndighetsservice, visar en mätning av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Mätningen av Nöjd kund index (NKI) för 2017 visar på att företagare upplever en allt större nöjdhet kring kommunernas myndighetsservice i flera kommuner. NKI-värdet är högst i Haparanda, följt av Laxå och Boden. 

Undersökningen utgår från bland annat företagarnas upplevda nöjdhet mäts kring företagarnas upplevda service. Exempelvis information, bemötande och kompetens inom områden som bygglov, markupplåtelse och livsmedelskontroll.

De myndighetsområden där företagarnas nöjdhet har ökat mest sedan senaste mätningen finns inom bygglov och markupplåtelse. Störst nöjdhet kring myndighetsservicen överlag upplever företagarna inom brandskydd och serveringstillstånd.  

Login