Nytt arbetstillstånd ska underlätta för säsongsarbetare

KORTNYTT. Nu föreslås det bli lättare att få arbetstillstånd för säsongsarbete om man är medborgare i ett land utanför EU. 

Regeringen föreslår i en proposition ett arbetstillstånd för säsongsarbete för tredjelandsmedborgare i Sverige. Det berör personer som har ett medlemskap hos ett land utanför EU. Tillståndet ska gälla personer som har en anställning i Sverige som sträcker sig upp till max 90 dagar. Förutsatt att personen arbetar för en arbetsgivare som är etablerad i Sverige. Samt att berörd person inte ska vara skyldig att lämna fingeravtryck om hen inte ansöker om uppehållstillstånd. 

Regeringen föreslår vidare att dessa tredjelandsmedborgare också får fri rörlighet inom EU och Schweiz under sin anställning. För att genomföra detta föreslår regeringen att det ska samlas i ett nytt kapitel i utlänningslagen. 

Vid vistelser längre än 90 dagar föreslår regeringen att ett kombinerat arbetstillstånd samt uppehållstillstånd ska gälla. 

Login