Nya rut-tjänster retar LO

NYA JOBB. Den 1 augusti blir det skatterabatt också för flytthjälp, trädbeskärning och hjälp med hemdatorn, föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Det gillar inte LO.

De nya rut-tjänster som nu går ett steg vidare mot skarpt förslag är en följd av uppgörelsen i höstas mellan regeringen och de fyra Allianspartierna. Tanken med att utöka rut-avdraget till fler tjänster är att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. ”RUT-avdraget bedöms vara effektivt för att skapa sysselsättning på både kortare och längre sikt. Det finns därför skäl att utvidga RUT-avdraget till att omfatta fler tjänster”, skriver regeringen i lagrådsremissen.

Men Socialdemokraternas kamrater i LO gillar inte regeringens förslag.

När förslaget tidigare var ute på remiss hos myndigheter och organisationer var beskedet från LO det samma för såväl trädbeskärning och flytthjälp som it-tjänster. Den fördelningspolitiska kostnaden står inte i någon rimlig proportion till den minskning av svartarbete som man kan förvänta sig och de begränsade positiva effekter som kan uppstå på arbetsutbudet, skrev LO i sitt remissvar.

Login