Myndigheter ska få anordna yrkesutbildningar

UTBILDNING. Regeringen vill att det blir möjligt för myndigheter att anordna utbildningar inom yrkeshögskolan. 

Regeringen föreslår att en anordnare måste ha både praktiska förutsättningar och egen kunskap  på yrkesområdet för att få anordna en yrkeshögskoleutbildning. Utbildning inom yrkeshögskolan ska även få anordnas av andra statliga myndigheter än universitet och högskolor.

En utbildning bör kunna ingå i yrkeshögskolan under längre tid än i dag. Tanken är att yrkeshögskolan ska få bättre förutsättningar att kunna tillgodose samhällets och arbetslivets behov av kompetens, enligt regeringen

Ett annat förslag är en behörighetskompletterande förutbildning inom yrkeshögskolan.Regeringen  hoppas därmed att yrkeshögskolan kan bli ett reellt alternativ för dem som vill gå en eftergymnasial yrkesutbildning men som saknar relevant gymnasiekompetens.

 

 

Forrige artikel V vill ha CSN-lån för körkortsutbildning Næste artikel Fler sjukdagar under andra kvartalet
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.