Myndigheter och utredare oeniga om framtidens yrkesvägledning

KARRIÄR. Arbetsförmedlingen och Skolverket kritiserar förslagen om ändrat ansvar för studie- och yrkesvägledning. Men utredaren anser att myndigheternas arbete måste förbättras.

I början av året blev utredningen Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle klar och har under våren varit ute på remiss. 

I utredningen föreslås bland annat att studie- och yrkesvägledning istället ska kallas karriärvägledning och att elevernas tillgång till det ska öka. Vidare föreslås att det generella karriärperspektivet ska förstärkas i olika ämnen. Ett nytt obligatoriskt inslag kallat framtidsval ska införas i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan. 

Remissinstanserna är överlag positiva till utredningen och vissa av förslagen. Men det finns också kritik. Statskontoret, LO och Lärarförbundet reagerar på utredningens förslag. 

Login