Moderaterna inför företagsnätverk

ARBETSMARKNAD. Det måste till regelförenklingar för svenska företag anser Moderaterna som startar ett nätverk för företagare och moderatpolitiker.

Det så kallade Företagsrådet ska vara ett samarbete mellan lokala företagare och lokala moderatpolitiker. Förhoppningen med arbetet, som leds av riksdagsledamot Jörgen Warborn (M), är en ny start för Moderaternas företagspolitik.

– Ytterst är målet att skapa fler arbeten. Vi vet att fyra av fem jobb skapas hos småföretagare och då måste vi ha en politik som underlättar. Jag ser framför mig att det inom ett år ska finnas åtminstone ett moderat företagarråd i varje län, kommenterar Jörgen Warborn i ett pressmeddelande.

Framförallt vill Moderaterna se en rad regelförenklingar för företagen. De anser att regeringen ska genomföra bättre analyser om hur lagar och regler påverkar företagen, särskilt måste konsekvensutredningar vid nya regler bli bättre. För att arbeta med regelförenklingar behöver myndigheter även få tydligare direktiv, anser Moderaterna.

Login