M: Svenskar borde få göra praktik i Danmark

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER. Svenskar borde få göra arbetsmarknadspraktik i Danmark, anser Boriana Åberg (M).

Gränsen mellan Sverige och Danmark upplevs inte som en nationsgräns för människor i Skåne, enligt riksdagsledamot Boriana Åberg (M). Hon anser att det borde vara möjligt för svenska medborgare att göra arbetsmarknadspraktik hos danska anordnade. I en skriftlig fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) undrar hon vad regeringen tänker göra så att det blir möjligt.

I dag kan en svensk delta i arbetsmarknadspolitiska program utanför den svenska gränsen, men den som anordnar praktiken måste vara en svenskt juridisk person. "Detta skapar hinder som helt i onödan bidrar till minskad sysselsättningsgrad i Skåne", skriver Boriana Åberg i sin fråga till Ylva Johansson.

Login