M: Regeringen saknar lösning på kompetensutvisningar

DEBATT. Skötsamma människor drabbas av kompetensutvisning, skriver Maria Malmer Stenergard, Moderaternas migrationspolitiska talesperson. Moderaterna vill se över expertskatten, regelverket för utländska studenter och införa särskilda startup- och talangvisum. 

Maria Malmer Stenergard
Migrationspolitisk talesperson, Moderaterna

Om man jobbar och gör rätt för sig ska man inte utvisas från Sverige på grund av små misstag från arbetsgivarens sida. Moderaterna har i flera år lyft problemet med kompetensutvisningar. Vi har bland annat agerat i riksdagen i syfte att åstadkomma en förändring.

Detta är orimligt

Fortsatt drabbas dock skötsamma människor av så kallad kompetensutvisning, när man inte tar tillräcklig hänsyn till ett misstags ringa omfattning. Det förekommer också att personer nekas arbetstillstånd i Sverige på grund av misstag från en tidigare arbetsgivare. Detta gäller trots att läget generellt har förbättrats sedan avgöranden från Migrationsöverdomstolen från 2017. 

Ett exempel från senare tid rör en av ABB:s ingenjörer. Han utvisades sommaren 2018 för att hans tidigare arbetsgivare hade saknat vissa försäkringar. I ett senare skede nekades han ett nytt uppehållstillstånd för arbete på ABB på grund av de försäkringsbrister hos en tidigare arbetsgivare som han och hans familj utvisades för. 

Detta är orimligt. Sveriges attraktionskraft för duktiga programmerare, ingenjörer och andra med spetskompetens minskar om det finns en osäkerhet kring om man får stanna kvar i landet. 

Tyst om kompetensutvisningarna

I den så kallade JÖK:en (Januariöverenskommelsen), uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, sägs att problemet med kompetensutvisningar måste lösas. Det står dock inget i överenskommelsen om hur det ska gå till eller när i tiden en lösning ska vara på plats.

Från S-MP-regeringen, som tillträdde i januari har det varit mycket tyst om kompetensutvisningarna. Då migrationsminister Morgan Johansson (S) har  besvarat frågor i ämnet har man närmast fått intrycket att han anser att det inte finns några problem. Det är i strid med hur det faktiskt ser ut och även med innehållet i den så kallade JÖK:en.

Svensk konkurrenskraft

Det krävs nu ett definitivt stopp för kompetensutvisningarna. Dagens situation är allvarlig och och i förlängningen hotas svensk konkurrenskraft. Moderaterna vill därutöver ha en politik som ser till behovet av internationell arbetskraft och kompetens. 

Här är några exempel på vad vi vill göra:

  •  Inför särskilda startup-visum. Sveriges startup-scen ligger i framkant i världen. Vi vill att det ska bli enklare för entreprenörer från andra länder att komma hit och pröva sina affärsidéer. 

  • Se över regelverket gällande utländska studenter. För att Sverige ska kunna fortsätta locka högkvalificerad arbetskraft måste vi även ha bra förutsättningar för att komma hit att studera.

  • Locka högkvalificerad arbetskraft från andra länder. I dag måste människor som vill arbeta i Sverige ha ett jobb för att kunna beviljas arbetstillstånd. Moderaterna vill införa särskilda talangvisum, där högkvalificerad arbetskraft kan komma till Sverige för att söka jobb på plats.

  • Översyn av expertskatten. För att kunna attrahera nyckelpersoner till svenskt arbetsliv har Sverige en särskild skattelättnad för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner, den så kallade expertskatten. Vi vill se över expertskatten i syfte att stärka vår konkurrenskraft.

Sverige ska vara ett självklart val för kompetent arbetskraft, drivna företagare och duktiga studenter. Kompetensutvisningarna måste få ett slut.

Forrige artikel Slutreplik: Slutreplik: "Okunskap om LSS-gruppen" Næste artikel Jan Ericson (M): Högkonjunkturen döljer bara tillfälligt Sveriges problem Jan Ericson (M): Högkonjunkturen döljer bara tillfälligt Sveriges problem
Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Arbetsmarknad uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.