Lönerna ökade ännu mer

KORTNYTT. Lönerna i Sverige ökar ännu mer i år jämfört med förra året. Men högkonjunkturen har inte gjort stora avtryck i löneökningarna, enligt Medlingsinstitutet.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken visar att lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent de första åtta månaderna detta år, jämfört med samma period i fjol.

Läs också: Arbetslösheten blir dyrare än beräknat

Löneökningarna 2018 är något högre jämfört med helåret 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet.

Login