LO: "Vi glömmer bort att ställa frågan"

FACKEN. LO sjunker i medlemsantal medan TCO stiger. Berit Müllerström, andre vice ordförande i LO, tror på utbildning och att förbundens fackliga representanter behöver samverka mer i rekryteringsarbetet för att vända trenden.

Balansen mellan Sveriges fackförbund håller på att förändras. Tidningen Arbetet presenterade i veckan siffror för hur inflödet och utflödet av medlemmar ser ut. LO minskar medan TCO ökar.

LO bildades vid förra sekelskiftet. Från att från början ha haft 37 500 medlemmar växte fackförbunden under hela nittonhundratalet och hade sin peak 1987. Då organiserade man nära 2,3 miljoner personer.

Sedan har medlemsantalet sjunkit stadigt. Idag ligger siffran på drygt 1,4 miljoner medlemmar. Det är nära en halvering på 30 år. Varför har det blivit så här?

Login