LO, PTK och Svenskt Näringsliv bildar EU-råd

KORTNYTT. LO, PTK och Svenskt Näringsliv har tillsammans bildat Arbetsmarknadens EU-råd för att kunna göra gemensamma ställningstaganden på EU-nivå. 

Parterna hoppas att med det nya rådet att kunna tillvarata gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå. 

– Vi har idag ett bra samarbete på den fackliga sidan i dessa frågor men ska vi kunna värna och utveckla den svenska arbetsmarknadsmodellen måste vi även arbeta gemensamt med arbetsgivarsidan, säger Martin Linder, ordförande i PTK, i ett pressmeddelande. 

Rådet består av sex företrädare för Svenskt Näringsliv, varav fem från medlemsorganisationerna, samt fem företrädare vardera från LO och PTK. Rådet bildades den 1 oktober och ska sammanträda minst fyra gånger om året. 

Allt mer sker på EU-nivå

En av anledningarna till bildandet är den allt större omfattningen av lagstiftning från EU som på olika sätt påverkar arbetsmarknaden. 

– EU-medlemskapet är positivt för företagen och för medarbetarna, men EU-kommissionens många initiativ till lagstiftning utsätter den svenska kollektivavtalsmodellen för allt större påfrestningar. Därför är det viktigt att vi parter på den privata sidan kan agera tidigt och gemensamt för att värna parternas autonomi och avtalsfrihet, säger Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv.

Forrige artikel Förslag på höjd pensionsålder Næste artikel Barnmorskeförbundet kan bli eget fack
Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Arbetsmarknad uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.