LO-förslag om slopat överskottsmål får kritik

ÖVERSKOTTSMÅL. Januariavtalets ekonomiska politik missgynnar LO-arbetare enligt LO:s nya konjunkturrapport. LO föreslår slopade överskottsmål för att frigöra resurser till gemensam välfärd.  
– Oansvarigt, tycker Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Tillväxten har försvagats under 2019 men ökar något under nästa år. Det bekräftar LO:s senaste konjunkturprognos. Faktorer som minskade bostadsinvesteringar, konjunkturrelaterad avmattning av näringslivets investeringar och en minskning av hushållens konsumtionsutgifter bidrar mest till den inhemska avmattningen.

Samtidigt ökar arbetslösheten och väntas överstiga 7 procent under nästa år.

– Det här är ett stort problem när det sker samtidigt som arbetsmarknadspolitiken utsätts för stora prövningar och nedskärningar, säger Håkan Hellstrand, LO-ekonom, på presskonferensen när rapporten presenterades.

Login