LO- ekonomerna: Arbetslösheten peakar vid årsskiftet

EKONOMI. Enligt LO-ekonomernas senaste rapport kommer återhämtningen på arbetsmarknaden ske långsammare än vad regeringen förväntar sig. LO är kritiska till skattesänkningar i statsbudgeten på grund av det känsliga läget.

Enligt LO-ekonomerna Ola Petterson och Håkan Hellstrand kommer återhämtningen på arbetsmarknaden efter coronakrisen vara långsam. Det framkom under en extrainsatt presskonferens under onsdagen där LO presenterade en rapport med höstens konjunkturprognos.

Enligt LO-prognosen blir återhämtning långsammare och överlag mindre positiv än regeringens prognoser

Enligt LO-ekonomerna är orsaken att arbetslösheten stått stilla under sommaren då människor inte söker lika många jobb. Dessutom ökar troligtvis andelen tillgänglig arbetskraft till följd av korttidsarbete, samt att människor som har sökt till studier på grund av covid-19 och förändringarna på arbetsmarknaden istället väljer att fortsätta arbeta. 

Login