Ljusnande framtid för unga dröjer

ARBETSLIV. Trots lägre socialavgifter för unga har deras chanser att få jobb inte återhämtat sig efter finanskrisen. Det visar nya siffror från SCB.

Andelen sysselsatta i gruppen 15–24 år är nu tillbaka på nästan samma nivå som innan finanskrisen slog till 2008, visar SCB:s arbetskraftsundersökning för andra kvartalet i år. Bland de unga är sysselsättningsgraden 42,4 procent, mot 42,7 procent första kvartalet 2008.

Men deras chanser att få jobb har inte ökat i samma takt.

Arbetslösheten i åldersgruppen var 19,1 procent första kvartalet 2008, före krisen. Det första kvartalet i år var arbetslösheten 23,2 procent bland de unga.

Siffrorna från SCB visar också att risken för de unga att bli av med jobbet är större nu än före krisen. I början av 2008 var det 4,9 procent av de unga med jobb som var arbetslösa kvartalet därpå. I början av det här året var andelen 6,2 procent.

Också chansen att gå från arbetslöshet till jobb är något mindre nu. Andelen arbetslösa och personer utanför arbetskraften som övergick till sysselsättning kvartalet efter var 9,9 procent i början av 2008, mot 9,4 procent i år.

Att det inte går så bra för ungdomarna får också genomslag i statistiken för hela arbetskraften. Gruppen 15–24 år har blivit större, medan gruppen 25–64 år har krympt. Också gruppen 65–74 har vuxit som andel.

Om fördelningen mellan åldergrupperna hade varit lika stor nu som 2005 hade sysselsättningsgraden för hela befolkningen 15 – 74 år varit 68,2 procent, konstaterar SCB. Nu är den i stället 65,9 procent.

Forrige artikel Altingets klagevejledning Næste artikel Färre arbetslösa i augusti
Arbetsgivaravgifterna lockar till oheliga allianser

Arbetsgivaravgifterna lockar till oheliga allianser

ALLIANSER. Regeringens höstbudget föreslår sänkta arbetsgivaravgifter, vilket triggat de parlamentariska reflexerna. V vill rösta ner förslaget tillsammans med M och KD, men endast SD har slutit upp.

– Vi samarbetar absolut inte med SD i några situationer, säger Ali Esbati (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Detta vill facken se mer av i budgeten

Detta vill facken se mer av i budgeten

BUDGETPROPOSITION. Facken saknar viktiga bitar i budgetförslaget för 2021. Högskolan bör få ett omställningsuppdrag och en mer långsiktig finansiering av välfärden behövs.

– Karensavdraget är ett hån, säger Susanna Gideonsson, LO.