Lättare stoppa stöd till arbetsgivare

För att göra det enklare i arbetsmarknadspolitiken har regeringen rensat i floran av förordningar. Samtidigt skärps kraven på arbetsgivare som får stöd.

Med nuvarande regler kan stöd till nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställningar omprövas om arbetsgivaren inte sköter sin ekonomi. Regeringen vill att den regeln ska gälla alla stödformer. Också Arbetsförmedlingens möjlighet att göra avdrag på nytt stöd när det finns ett återkrav ska gälla oavsett vilket stöd det är frågan om.

Regeringen föreslår också att de som har varit anställda med särskilt anställningsstöd inte ska behöva vara arbetslösa innan de kan få nystartsjobb eller anställning med lönebidrag.

Ett annat förslag är att tidsfristen för att rekvirera stöd från Arbetsförmedlingen förlängs från 60 till 180 dagar.

Login