Kommuner och landsting får provision för arbete med extratjänster

KORTNYTT. Arbetsförmedlingen kommer på uppdrag av regeringen att fördela 500 miljoner kronor till kommuner och landsting som tar ett särskilt ansvar för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få en anställning. 

Regeringen hoppas att satsningen ska minska långtidsarbetslösheten och stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Satsningen är en del av regeringens uppmaning till kommuner och landsting att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden genom tillsatta extratjänster. Arbetsområdena för extratjänsterna varierar mellan bland annat skola, vård och omsorg, och kulturell verksamhet. 

– Genom extratjänster ges verksamheter inom välfärden möjlighet att ta in en extra resurs som kan stötta och avlasta, till exempel inom äldreomsorgen. Vi skapar vägar till arbete för fler samtidigt som vi stärker välfärden. Rekryteringsbehoven är stora inom till exempel vård och omsorg och en extratjänst kan vara en bra väg in för den som i framtiden vill bli undersköterska eller vårdbiträde, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), i ett pressmeddelande.

Arbetsförmedlingens utbetalning kommer baseras på redovisningen av hur många extratjänster som kommunerna och landstingen hade den 31 december 2017.

Login