Kommissionen varnar för tudelad arbetsmarknad

LANDRAPPORT. Överlag går det bra för svensk arbetsmarknad. Men för personer födda utanför Europa är arbetslösheten oroande hög, varnar EU-kommissionen.

EU-kommissionen presenterar årligen en rapport om Sveriges ekonomi och ekonomiska utmaningar. En del av rapporten behandlar den svenska arbetsmarknaden.

På många sätt mår den svenska arbetsmarknaden bra. Sysselsättningsgraden hör till en av de bästa i Europa. Den totala arbetslösheten ligger under EU-genomsnittet, vilket också ungdomsarbetslösheten gör. Sverige har inte haft så låg ungdomsarbetslöshet sedan 2003.  

Samtidigt framhåller kommissionen att den svenska arbetsmarknaden är tudelad. I gruppen personer födda utanför EU och de med låg utbildning är arbetslösheten betydligt högre. I den förstnämnda gruppen där både asylinvandrare och arbetskraftsinvandrare ingår är arbetslösheten bland de högsta i Europa, 19 procent år 2016. Det är fyra gånger högre än i gruppen inrikes födda. 

Login