KD-politiker: Gemensam nordisk antagningsportal för studier

DEBATT. Onödiga trösklar hindrar fri rörlighet i Norden. Vi vill se en gemensam nordisk antagningsportal för studier. Personnumret får inte skapa problem med hyreskontrakt eller mobilabonnemang, skriver kristdemokratiska ledamöter i Nordiska rådet.

Kjell-Arne Ottosson (KD)
Riksdagsledamot
Ledamot i Utskottet för kunskap och kultur samt Gränshindergruppen, Nordiska rådet
Carl Olehäll
Förbundsstyrelseledamot, KDU Sverige
Ledamot i Ungdomens Nordiska råds presidium
Observatör i Utskottet för tillväxt och utveckling, Nordiska rådet

 

Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna, Grönland och Åland har mycket gemensamt. Vi delar inte bara historia, traditioner och värderingar. Vi har också en gemensam arbetsmarknad. Nordiska medborgare kan bo, studera och arbeta i varandras länder på villkor som ofta är lika. Det nordiska samarbetet är ett lyckat projekt. Men vi kan ännu bättre.

Onödiga trösklar fortfarande kvar

Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska bli världens mest integrerade region. Detta är ett rimligt och realistiskt mål. Men för att det ska bli verklighet krävs att vi lägger i en extra växel. Framför allt bör ministerrådet titta på de frågor som orsakar problem i människors vardag och se till att något görs åt saken. Det finns ett antal gränshinder kvar som skapar onödiga trösklar för den fria rörligheten. Ungdomar är den grupp som har mest att vinna på att systemet fungerar. Tyvärr är det oftast de som hamnar i kläm.

Personnumret hindrar

Om Johanna flyttar från Finland till Sverige för att ta en anställning, kan hon inte skaffa sig ett svenskt mobilabonnemang eller öppna ett bankkonto. Detta eftersom hon saknar ett svenskt personnummer. För att få ett svenskt personnummer, måste hon vara folkbokförd i Sverige. Och för att få ett hyreskontrakt här, måste hon ha ett svenskt personnummer. Vi kristdemokrater har i många år verkat för att få fram lösningar på just den här typen av problem. Nu vill vi se resultat.

Gemensam antagning

Ett annat sätt att sänka trösklarna är att skapa en gemensam nordisk antagningsportal för eftergymnasiala studier, som ersätter de nationella varianterna. En sådan hemsida skulle kunna göra det möjligt för den enskilde att hitta en utbildning någon annanstans i Norden som bättre uppfyller ens personliga drömmar och behov. Långt ifrån alla som söker in till högskolan känner till de möjligheter som finns. Att ansökningsprocessen ser lite olika ut i olika länder utgör i sig inget hinder för att skapa en sådan portal. Detta gör det, tvärtom, än mer angeläget att ta fram en hemsida som rätar ut frågetecknen som gör att folk kanske avstår från att söka.

Vi ska lyckas med visionen att göra Norden till världens mest integrerade region. Men då krävs att vi river gränshindren och sänker trösklarna, inte minst för de ungdomar som vill pröva sina vingar. Detta är vår topprioritet som kristdemokrater i Nordiska rådet.

Forrige artikel SD: SD: "Nej, EU ska inte diktera den svenska välfärden" Næste artikel Timbro: Så stoppar vi utvisning av kompetens Timbro: Så stoppar vi utvisning av kompetens
Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Arbetsmarknad uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.