Johansson kämpar mot klockan

ETABLERING. Det går allt snabbare för nyanlända att få jobb i Sverige. Konjunkturen ger draghjälp och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kämpar för att få ut så många som möjligt i jobb innan lågkonjunkturen slår till.

– Jag skulle vilja se att så många nyanlända som möjligt hinner ut på arbetsmarknaden. Därför har jag bråttom. För det är besvärligt att  börja sin tid i Sverige i lågkonjunktur, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till Altinget.

På onsdagen presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hur hon ser på läget på arbetsmarknaden med fokus på hur det går för nyanländas etablering. Läget har förbättrats avsevärt under senare år när det gäller hur snabbt nyanlända etablerar sig på arbetsmarknaden. Siffran 7-10 år har ofta nämnts som riktmärke för hur lång tid det tar för nyanlända att få en mer varaktig förankring på arbetsmarknaden.

Men Ylva Johansson menar att siffrorna är gamla och att mycket har hänt som gör att tiden nu är kortare.

Login