Ja till regelverk för sjömäns arbetstid

ARBETSTID. Riksdagen har röstat igenom regeringens lagförslag som handlar om arbetstid, viloperioder och raster för arbetstagare inom inlandssjöfart. Propositionen bygger på ett tvingande EU-direktiv och kommer börja gälla från och med sista december i år. 

Anledningen till att det instiftas en ny lag och istället för att göra ändringar i arbetsmiljölagen är att kommissionen sett ett behov av en samlad lagstiftning för medlemsländerna. Idag gäller den svenska vilotidslagen enbart ombord på svenska fartyg medan EU-direktivet kommer att gälla inom medlemsstaternas territorium, oavsett vilken stat som fartyget är registrerat i. Regelverket kan kommat att underlätta att godstransport flyttas över till sjöfart, påpekade Suzanne Svensson (S), ledamot i trafikutskottet när utskottets betänkande debatterades i riksdagen under torsdagen.

– Det finns ett intresse för att bedriva inlandssjöfart i både Mälaren och Vänern och att det är bra att regelverket kommer på plats. I förlängningen kan det innebära att mer godstransporter kan flyttas över till sjöfart. Trafikverket visar här ett bra omdöme när man klargör att man inte vill ha stenmassorna från Förbifart Stockholm på väg, utan de ska fraktas bort sjövägen, sade Susanne Svensson.

Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har reserverat sig mot beslutet. Vänsterpartiet tycker att det är bra att en reglering av arbetstiden införs men är kritiska till att personer som jobbar till sjöss och har egen firma, inte omfattas av regelverket. Kritiken om att F-skattesedel överutnyttjas som anställningsform har även Seko, Service- och kommunikationsfacket, lyft fram. 

Login