Irisgruppen: Skulle vara fel att avbryta AF-reformen

DEBATT. Situationen på arbetsmarknaden är exceptionell. Arbetslösheten skenar. Varselsiffrorna har aldrig varit högre. Nu måste vi lägga gamla strider bakom oss och arbeta tillsammans. Det skriver Jonas Jegers från Irisgruppen.

Jonas Jegers
Chef digital affärsutveckling, Irisgruppen


Arbetsförmedlingen står inför en monumental uppgift. Tiotusentals nya arbetssökande måste skrivas in varje vecka. Medarbetarna går på knäna för att klara uppgiften.

I dagsläget är möjligheten för liten för arbetssökande att få annan hjälp än det mest grundläggande och politikerna måste ta lägesbeskrivningen inom Arbetsförmedlingen på allvar.

"Fel väg att gå"

Nu börjar det höjas röster om att reformen som ska genomföras om två år bör avbrytas. Det är helt fel väg att gå. Här krävs i stället ett nytänk – och mer effektiva sätt att utnyttja de begränsade resurserna.

Bygg ut samarbetet

Arbetsförmedlingen har upphandlat fristående leverantörer för att ge hjälp och stöd i myndighetens arbete. Lite slarvigt brukar matchnings- och utbildningsaktörerna kallas för ”dragspelet” eftersom man vid behov snabbt kan öka eller minska hur många tjänster som köps av dem.

Nu är rätt tillfälle att bygga ut detta samarbete. Renodla därför arbetsförmedlarnas arbetsuppgifter till yrkets kärna: myndighetsutövningen och beslutsfattandet. Det är ett sätt att uppvärdera och understryka professionens viktiga roll.

"Redan från dag ett"

Sedan 2014 finns tjänsten Stöd och matchning (STOM). Tanken är att matchningsföretag snabbt ska matcha arbetssökande mot branscher som behöver arbetskraft. I nuläget handlar det exempelvis om jobb inom gröna näringar och vården.

Nya arbetssökande bör automatiskt, redan från dag ett, skrivas in i STOM. Det gör att matchningsaktörerna kan utreda och ta fram underlag för vilka insatser som behövs för att personen ska kunna komma i jobb.

Matchningsaktören kan till exempel föreslå en kort arbetsmarknadsutbildning, särskilt inriktad mot kompetensbehovet hos företag som behöver fler medarbetare. Därefter fattar handläggarna, gärna i särskilda task forces för att göra anvisningsprocessen mindre personberoende, beslut om anvisning baserat på detta underlag.

En falsk motsättning

Nya problem behöver ofta nya lösningar och därför är det olyckligt att måla upp en falsk motsättning mellan att pröva nya idéer på Arbetsförmedlingen samtidigt som det blåser ordentligt på arbetsmarknaden. Vi behöver effektiva tjänster, nya och mer beprövade, för att lyckas – och vi måste lyckas för Sveriges skull.

Forrige artikel Sveriges tidskrifter: Krispaketet diskriminerar vissa medier Sveriges tidskrifter: Krispaketet diskriminerar vissa medier Næste artikel TCO om skyddsombud: TCO om skyddsombud: "Lösningen är inte att riva ner en fungerande modell"
  • Rapportera

    Anna · Vd

    De är nog nu! Men förspelet

    De bästa är att de bli statlig. Man bli ju bara så trött på den privata marknaden. Men de kommer en dag när folket får upp ögonen på detta otroliga rävspelet! Ha ha verkligheten kommer ikapp er snart

Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

TRYGGHET. Arbetsmiljöverket ska skärpa tillsynen på arbetsplatser där personalen riskerar att smittas av covid-19. OFR vill att arbetsskadeförsäkringen ska ändras och ge 100 procent ersättning till de som smittas i tjänst. Positivt, tycker Tandläkarförbundet.