Installatörsföretagen: Vi vill gå längre än regeringen

DEBATT. Installationsbranschen har stora behov av kvalificerad arbetskraft. Vi ställer oss bakom regeringens ambition med fler kvinnor i branschen, men vi vill ha ett högre mål. Om tio år ska 25 procent av de som jobbar med att bygga det klimatsmarta samhället vara kvinnor, skriver Ola Månsson.

Ola Månsson
Vd, Installatörsföretagen


Regeringen har satt upp målet att inom tio år ska 25 procent av nyrekryteringarna till samhällsbyggnadssektorn vara kvinnor. Vi vill gå längre: Om tio år ska 25 procent av de som jobbar med att bygga det klimatsmarta samhället vara kvinnor.

Visat intresse

Att detta är möjligt har exempelvis Ikano och Skanska visat genom att erbjuda lärlingsanställningar för kvinnor. Flera hundra kvinnor ansöker om att bli en av få utvalda. Vi har samma erfarenhet.

När yrkesnämnderna för el och VVS (värme, ventilation och sanitet) gjort riktade insatser har ett stort antal kvinnor visat intresse för att bli anställda som Företagslärlingar, en anställningsform som i våra kollektivavtal också inkluderar gymnasiala yrkeskurser.

Andra åldersgrupper

Vi tror därför inte att regeringens ambition är möjlig att nå genom ungdomsgymnasiet. Bland tonåringar är det i bästa fall 2-3 tjejer i varje elektriker- eller VVS-klass.

Vi drar slutsatsen att installationsbranschen är attraktiv för kvinnor men inte för den 15-åriga tjej som ska välja sin framtida yrkesbana redan inför gymnasiet. De kvinnor som vill in i ett flexibelt yrke med mycket problemlösning och kundkontakter finns i andra åldersgrupper.

Bryta könssegregationen

Installationsbranschen har stora behov av kvalificerad arbetskraft. Utan ökad tillgång till installatörer, från montörsnivå till medarbetare med spetskompetens riskerar regeringens satsningar på solceller, laddningsinfrastruktur och energieffektivisering av våra fastigheter gå om intet.

Vi är en attraktiv bransch som utvecklar lösningar för klimatsmarta och hållbara lösningar för vår gemensamma livsmiljö. Vi ställer oss därför helt bakom regeringens ambition med fler kvinnor in i branschen.

Vi måste kunna rekrytera talanger från hela samhället i takt med att kompetenskraven ökar med krav på hållbart och energieffektivt byggande, teknikutveckling, digitalisering och internationalisering.

Om vi ska kunna bryta den könssegregation som uppstår i ungdomsgymnasiet behöver installationsbranschen regeringens hjälp med att utveckla rekryteringsprocesser som ser till personliga egenskaper och intresse.

"Allvar av sin uppmaning"

Vi gillar Peter Erikssons uppmaning att: ”Hire for attitude – train for skill”. För att vi ska kunna rekrytera de kvinnor som drömmer om att bli elektriker eller VVS-montörer krävs reducerade lönekostnader i form av ett kompetensavdrag.

För att utbildningskostnaderna ska bli rimliga för våra småföretag krävs även rätt till yrkeskurser inom Yrkesvux. Vi vill därför att:

  • företag som anställer kvinnliga lärlingar utan tidigare erfarenhet och utbildning ska kunna göra skatteavdrag för lönekostnaden.

  • kvinnor som tar denna chans att yrkesväxla ska ha garanterad rätt att läsa de yrkeskurser som behövs på komvux.

Då gör regeringen allvar av sin uppmaning till fler kvinnor i samhällsbyggnadssektorn och ger de många små företagen möjlighet att tänka nytt när de letar efter nya kollegor.

Kompetensutmaningar

Kravet på klimatomställning är en stor utmaning och regeringens ambitioner är höga. Installationsteknik är nyckeln till att uppnå målen inom både klimatomställning som bostadsbyggande.

Tillsammans med regeringen kan vi utveckla en kompetenspolitik som gör att våra företag kan hitta den kompetens de behöver. Annars kommer vi aldrig att uppnå våra gemensamma mål om en bättre och grönare framtid.

Vi har dock inte råd att vänta – kompetensutmaningarna måste lösas nu.

Lovar att fixa omställningen

När regeringen har gett våra småföretag de kompetensverktyg som behövs för att kvinnor ska ta sig in i installationsbranschen, lovar vi att fixa klimatomställningen. Detta lovade vi statsministern vid Byggsamtalet den 19 februari.

Forrige artikel Al-Sahlani (C): Naiviteten från S är slående Al-Sahlani (C): Naiviteten från S är slående Næste artikel KD: Höj lönegolvet för arbetskraftsinvandring KD: Höj lönegolvet för arbetskraftsinvandring
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.