Insatser mot arbetslöshet har missbedömts

KORTNYTT. Såväl antalet deltagare och storleken på tilldelade ekonomiska medel till arbetsmarknadspolitiska insatser har missbedömts. Det konstaterar Riksrevisionen i sin granskningsrapport som undersöker de arbetsmarknadspolitiska insatserna från år 2006 till 2015. 

Under år 2006 till 2015 har 23 arbetsmarknadspolitiska insatser lyfts för minskad arbetslösheten. Bland dessa har de två regeringarna under de två gångna mandatperioderna missbedömt såväl storleken på de tilldelade ekonomiska medlen som antalet deltagare i insatserna. Enligt Riksrevisionen finns därmed en risk för felprioriteringar och att anslaget till Arbetsförmedlingen varit ineffektivt. Arbetsförmedlingen har därav gett tillbaka delar av de tilldelade pengarna som inte använts till ändamålet.

– Att överskatta hur många som kommer att delta i insatserna riskerar att leda till felprioriteringar i budgetarbetet och att stora resurser läggs på insatser med få deltagare. Missbedömningar av hur lång tid det tar att starta en insats kan dessutom leda till att arbetssökande inte får hjälp i tid, säger Stefan Lundgren, riksrevisor, i ett pressmeddelande. 

Riksrevisionen rekommenderar nu att man vid bedömning av deltagarantal i de arbetsmarknadspolitiska insatserna ser till de faktorer som tidigare visat sig påverka deltagandet. Men även följa upp sin bedömning på antalet deltagare samt orsaker till eventuella avvikelser.

Login