Hon blir Arbetsförmedlingens nya ordförande

LEDNINGSBYTE. Formas nuvarande gd Ingrid Petersson blir Arbetsförmedlingens nya styrelseordförande.

Regeringen har utsett Ingrid Petersson till ny ordförande för Arbetsförmedlingens styrelse från och med den 1 juli 2019 till den 31 mars 2020. I dag är Ingrid Petersson vice ordförande i styrelsen.

Nuvarande ordförande Lena Erixon entledigas från uppdraget på egen begäran.

Generaldirektör och styrelseproffs

Ingrid Petersson är generaldirektör för Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, vice ordförande i Svenska turistföreningen AB och ordförande i Ipcon Consulting AB. 

Nya styrelsen

Så här ser Arbetsförmedlingens styrelse ut från och med den 1 juli 2019:

Ingrid Petersson, Ordförande 
Hans Lindblad 
Inger Källgren Sawela 
Ola Pettersson 
Andreas Schönström 
Charlotta Lindmark 
Anna Wallin Krasse 
Vakant 
Mikael Sjöberg  

Forrige artikel De är beredda att strida om EU:s jobbpolitik De är beredda att strida om EU:s jobbpolitik Næste artikel Företag kan få böta 500 miljoner vid brott Företag kan få böta 500 miljoner vid brott