Heltid allt vanligare i välfärden

ARBETSTID. Nu har en majoritet av kommuner och landsting beslut om rätt till heltid, eller rätt till önskad sysselsättningsgrad. Enligt Heléne Fritzon på SKL är fler heltider en förutsättning för att klara rekryteringsbehoven.

Resultatet är från en enkät som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort. I enkäten som gjordes 2015 svarar 57 procent av kommunerna och 74 procent av landstingen att de har politiska beslut om rätt till heltid eller önskad sysselsättningsgrad.

I en liknande enkät 2012 fanns sådana beslut i 48 procent av kommunerna och i 41 procent av landstingen.

– Det är nödvändigt att fler arbetsgivare arbetar aktivt med heltidsfrågan både för att klara framtida rekryteringar och för att öka jämställdheten. Att heltid blir norm i välfärden är en framtidsfråga, säger Heléne Fritzon ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Login