Här ska Arbetsförmedlingen stänga kontor

FÖRVALTNING. Arbetsförmedlingens planer på att stänga en tredjedel av sina kontor rullar vidare, efter en paus i vintras. Hittills finns det beslut om 16 kontor som ska bort, visar en kartläggning som Altinget har gjort. I de flesta län kommer besked först i höst.

Strax efter att den nya regeringen var på plats i höstas meddelade Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att myndigheten skulle omfördela sina resurser och satsa mer på att hjälpa arbetsgivarna.

”Det innebär rent konkret att vi kommer att minska antalet arbetsförmedlingskontor för att frigöra resurser för arbetsgivarkontakterna”, skrev han på Arbetsförmedlingens hemsida. Myndigheten skulle också utveckla sina e-tjänster.

Planen var att ta bort ”cirka hundra” av 320 kontor. ”Generellt så ska det finnas ett annat kontor inom cirka en timmes resväg för att en arbetsförmedling ska bli aktuell för stängning”, skrev generaldirektören.

Planerna lades på is

När riksdagen i början av december fällde regeringens budget ställdes allt på ända, och planerna på nedläggning av kontor lades på is.

– Med anledning av det extra val som är planerat till den 22 mars kommer Arbetsförmedlingen att stoppa nedläggningen av de 100 kontor som jag aviserade tidigare under hösten, sade generaldirektör Mikael Sjöberg den 8 december.

I och med att regeringen och Alliansen i slutet av december kom överens om nya regler för budgetomröstningar i riksdagen blev det inget extraval.

Därmed kunde Arbetsförmedlingen gå vidare med sina planer.

Ute i länen pågår nu dialoger med kommunerna. I de flesta fall kommer besluten om att stänga kontor först i höst.

Gotland fredas

Ett län är redan på förhand fredat från kontorsnedläggningar.

– På Gotland har vi bara ett kontor och det är inte aktuellt att lägga ner det, säger Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen på Gotland.

Också Halland slipper nedläggningar. Där finns ett kontor i varje kommun och det är bestämt att alla ska vara kvar.

Men här tas kontor bort

I Västra Götaland utom Storgöteborg försvinner sex kontor. Fem av dem är telebildskontor utan personal. Det sjätte har nu öppet bara två dagar i veckan.

I Göteborgsregionen är fem kontor aktuella för stängning.

I Skåne stängs tre kontor, och lokalerna börjar avvecklas nu i månadsskiftet.

Västmanland har blivit av med ett kontor och Uppsala län med ett. Det ska inte bli fler nedläggningar i något av de två länen.

Långt kvar till 100

I övriga län pågår diskussionerna fortfarande. Ännu saknas det 84 kontor för att nå upp till de planerade 100 nedläggningarna.

– Det är inte klart ännu hur många kontor som berörs, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i en interpellationsdebatt i riksdagen på tisdagen.

Hon betonade att det inte handlar om någon besparing.

– Det finns inget sparbeting, Arbetsförmedlingen får tvärtom ökade resurser.

– Arbetsförmedlingen ska bli en modern och snabbfotad myndighet.

Arbetsplatser ska besökas

Tanken är att arbetsförmedlarna ska vara mer ute på arbetsplatserna för att träffa arbetsgivare, som sällan har tid att ta sig till ett AF-kontor när de behöver myndighetens hjälp.

Arbetsförmedlingen ska också satsa mer på e-tjänster.

– Man kan ju ifrågasätta den ordning vi har i dag där man måste infinna sig fysiskt på Arbetsförmedlingen för att anses vara anmäld som arbetslös när vi kan göra så väldigt mycket annat utan att infinna oss fysiskt, som att deklarera, sade Ylva Johansson.

Forrige artikel Löfven skeptisk till analys om jobbpolitik Löfven skeptisk till analys om jobbpolitik Næste artikel Löfven försvarar jobbmål
Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Arbetsmarknad uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.