Här är satsningarna som ska ge fler jobb

VÅRBUDGET. Extratjänster, vårdbemanning och sommarjobb till unga är några av förslagen i vårändringsbudgeten som ska jobb till fler.

För arbetsmarknaden satsas en hel del nya pengar i vårändringsbudgeten för att fler ska få jobb. Bara inom vården finns flera satsningar för att anställa personal. Regeringen vill skjuta till 200 miljoner kronor för att kunna anställa vårdpersonal med spetskompetens som vill jobba vidare efter 65 års ålder. Det föreslås också ett bidrag till kommunsektorn på 360 miljoner som bland annat ska gå till ökad bemanning i vården.

Läs också: Satsning på nyanländas etablering

För att lättare kunna etablera och integrera invandrare på arbetsmarknaden föreslås 15 miljoner till bland annat uppsökande verksamhet. Detta ska delvis ges i form av statsbidrag till kommuner.

Login