Här är regeringens coronaändringar av a-kassan

CORONA. Med anledning av corona-krisen har regering och riksdagen beslutat om en rad åtgärder för att fler ska kunna få a-kassa. Här är hela listan.

Det är nu enklare att bli medlem i arbetslöshetskassan. Ordinarie regler kräver tolv månaders medlemskap i en a-kassa för att har rätt till full ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Efter beslut i riksdagen räknas varje medlemsmånad som fyra månader, under perioden mars-december i år. Med andra ord uppnås medlemsvillkoret på bara tre månader.

De tillfälliga kraven gäller den som redan var medlemmar i en a-kassa innan coronautbrottet och som blir arbetslösa efter att beslutet trädde i kraft.

Login