Hallå där Sverker Härd – Ny generaldirektör för Tillväxtanalys

HALLÅ DÄR. Som ny generaldirektör vill Sverker Härd att Tillväxtanalys befäster sin relevans för utvecklingen av politiken. Utmaningen blir att möta myndigheter och beslutsfattares behov av snabba analyser.

Vad vill du åstadkomma som generaldirektör för Tillväxanalys?

– Jag vill bibehålla den höga kvalitet som det är i rapporterna som myndigheten publicerar. Jag vill också att Tillväxanalys, ännu mer än nu, befäster sin roll som en myndighet med relevans för utveckling för näringslivs- och tillväxtpolitik.

Vilka problem stöter ni på vid utvärdering av de politiska åtgärdernas effekter i relation till coronapandemin?

Login