Hallå där Emma Hagqvist – Hur dålig är läkares arbetsmiljö?

HALLÅDÄR. Emma Hagqvist leder ett forskningsprojekt kring läkares arbetsmiljö och psykisk ohälsa. Forskningsprojektet visar att ledarskapet brustit och på flera håll varit frånvarande under coronapandemin.

Emma Hagqvist forskar om arbetsmedicin på Karolinska institutet. Hon är projektledare för ett större forskningsprojekt som kartlägger läkares arbetsmiljö och hälsa.

Varför genomför ni den här studien?

– Upprinnelsen till projektet är att jag som i många år haft läkare omkring mig märkte att deras arbetsmiljö inte var särskilt rimlig eller hälsosam.

Login