Globalisering skapar oro för förlorade jobb

EKONOMI. EU-kommissionen vill utnyttja globaliseringen snarare än att se den som ett problem. Men bland EU:s befolkning finns skepsis.

Vid ett seminarium i Europahuset på tisdagen talade Kerstin Jorna, biträdande generaldirektör på kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans, om EU-kommissionens ambition att starta en diskussion om globaliserings effekter.

– Det finns ingen väg tillbaka. Protektionism skyddar inte. Vi måste glida på globaliseringsvågen, sade hon.

I Sverige är vi generellt sett positivt inställda till globalisering. 76 procent av svenskarna tycker att globalisering är något positivt. Det är endast Danmark som är mer positivt inställda i EU. Men så ser inte situationen ut i hela unionen.

Login