Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

UTESLUTNING. När Region Stockholm avregistrerar enskilda fysioterapeuter ur regionsregistret bryter regionen mot lagen. Det anser Fysioterapeuterna, som anmält regionen till Justitieombudsmannen (JO). Längre vårdköer och nedlagda företag är en konsekvens av åtgärderna.

Under 2020 har organisations- och fackförbundet Fysioterapeuterna blivit varse att ett stort antal fysioterapeuter som är verksamma inom den nationella taxan inom Region Stockholm blivit uteslutna ur regionsregistret.

Enligt Fysioterapeuterna går besluten om avregistrering till på ett sätt som kan bryta mot lagen om ersättning för fysioterapi (LOF), och mot den domstolspraxis som utformats gällande tolkningen av denna lag.

– Vi anser att det Region Stockholm gör är ett brott mot lagen. Och detta är inte något man bara gjort en gång, utan det är återkommande. Vi tycker att det behöver uppmärksammas, säger Cecilia Winberg, vice ordförande i Fysioterapeuterna, Företagarrådet, till Altinget.

Login