Fortsatt ökning av anställda med utländsk bakgrund

JÄMLIKHET. När staten nyrekryterat har andelen anställda med utländsk bakgrund ökat. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen efterfrågar flerspråkig kompetens vilket gör att utvecklingen kan fortsätta i samma riktning under kommande år, spår Arbetsgivarverket.

Under förra året hade 27 procent av de nyanställda i staten utländsk bakgrund. Det är en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med 2014. Idag har omkring 18 procent, eller cirka 42 800 av statens anställda utländsk bakgrund, enligt en rapport från Arbetsgivarverket.

Anledningen till den fortsatta ökningen är att de är fler personer med utländsk bakgrund som anställts än de som slutar. Det är också andra gången under de senaste tio åren som andelen personer med utländsk bakgrund i statsförvaltningen är högre än i befolkningen. Första gången det hände var år 2012.

Login