Företagarna: Värnar regeringen tillit och förtroende i sina samarbeten?

DEBATT. Läget för små och medelstora företag är mycket allvarligt till följd av restriktionerna och en rejäl återstart måste möjliggöras. Vi vill lyfta tre förslag från januariavtalet som vi inte har råd att dröja med, skriver Företagarna.

Erik Ageberg
Näringspolitisk expert, Företagarna
Daniel Wiberg
Ekon.dr. och chefsekonom, Företagarna


Det man lovar måste man hålla. Detta lär vi oss redan som barn. I grunden står alltid frågan om tillit och vikten av att alla parter hedrar sin del. Priset för att bryta en överenskommelse måste vara högt, annars vittrar tilliten bort och möjligheten till långsiktiga förtroenden och samarbeten försvinner.

Vår berättelse börjar därför år 2018. Socialdemokraterna lyckades efter valet bryta upp Alliansen och tillsammans med Miljöpartiet bilda regering med stöd av Centerpartiet och Liberalerna. Avtalet mellan partierna döptes till januariöverenskommelsen och innebar en rad ganska omfattande politiska lappkast, inte minst inom näringspolitiken. Som företrädare för landets små och medelstora företag såg vi på Företagarna hoppfullt på överenskommelsen.

Punkter har bockats av

Och det började faktiskt rätt bra. Rut-avdraget utvidgades och den extra beskattningen vid generationsväxling togs bort. Värnskatten slopades – en stor seger för landets företagare och arbetstagare, eftersom det frigör resurser och ökat löneutrymme. Diskussionerna om vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden upphörde. Punkt efter punkt bockades av.

När överenskommelsen gjordes höjdes varnande röster som sa att Socialdemokraterna skulle förhala och försvåra genomförandet av viktiga punkter. Flera av punkterna i januariöverenskommelsen är också oklart formulerade vilket har öppnat för olika tolkningar.

Tre viktiga förslag

Vi vill nu lyfta tre av förslagen som har en direkt påverkan på mindre och växande företag. Förslag som vi inte har råd att köra i långbänk.

  1. Moderniserad arbetsrätt som möter de små och medelstora företagens behov. Enligt överenskommelsen ska Lagen om anställningsskydd (LAS) ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Lagändringen ska även bidra till lägre kostnader för företag i samband med uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls. Det enda som har hänt är att regeringen tillsatt fyra nya utredningar för att gå vidare med den överenskommelse som PTK och Svenskt näringsliv slutit, men som LO som helhet avfärdar (de största medlemmarna har anslutit sig men ett splittrat LO skapar i sig osäkerhet).

  2. Gynnsammare beskattning för växande företag. På område efter område har regeringen visat att det inte saknas förslag till skattehöjningar på företag i Sverige. Finansministern meddelade dessutom att en större skattereform inte kommer hinnas med under mandatperioden. Taket för rut-avdraget har förvisso höjts och avdraget utvidgats något. I höstas kom också ett förslag på förändring av villkoren för personaloptioner. Övriga skattefrågor dras i långbänk. Sverige behöver en långsiktig konkurrenskraftig beskattning av mindre och växande företag. Saknas viljan hos regeringen att sänka skatterna för företagare så borde man åtminstone vara ärliga gentemot väljarna med det.

  3. Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden för tillgång till kvalificerad arbetskraft. Reformeringen av Arbetsförmedlingen tycks ha stannat av. Arbetslösheten ökar och utanförskapet växer samtidigt som tydliga besked och politisk riktning för arbetsmarknadspolitiken saknas. Det är ett enormt risktagande av regeringen att behålla ett system som bevisligen inte fungerar samtidigt som arbetslösheten stiger.

Krävs rejäl återstart

Läget för Sveriges jobbskapare, de små och medelstora företagen, är mycket allvarligt till följd av smittspridning och restriktioner. Regeringen måste nu skapa förutsättningar för en rejäl återstart. Vi frågar: Värnar regeringen tilliten och förtroendet i sina samarbeten?

Forrige artikel Ledarna: Stoppa direktivet om minimilöner Ledarna: Stoppa direktivet om minimilöner Næste artikel Debatt: Facit i hand – 2020 förstod alla vad omvårdnad är Debatt: Facit i hand – 2020 förstod alla vad omvårdnad är
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.