Företagarna: Återinför avdragsrätt för privat pensionssparande

DEBATT. Företagaryrket kommer med ett högt pris när det gäller pension. Bland annat måste individens ansvar stärkas genom att återinföra avdragsrätten för det privata pensionssparandet. Det skriver socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

Erik Ageberg
Socialförsäkringsexpert, Företagarna


Företagare är Sveriges största yrkesgrupp. En halv miljon – var tionde yrkesverksamma person i Sverige – är i dag företagare. Det motsvarade 2018 alla undersköterskor i hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, alla säljare och alla grundskollärare i landet – tillsammans. Företagare arbetar dessutom fler timmar om dagen och fler dagar i veckan än de som är anställda. Utöver att försörja sig själva och finansiera välfärden skapar de arbetstillfällen för två miljoner svenskar. De bär Sverige på sina axlar. Företagarnas nya rapport Företagarpensioner visar nu att det arbetet har ett högt pris när tiden kommer att gå i pension.

Påverkar pensionssparande

Många företagare har liksom många anställda en god ekonomisk situation inför sin pension. Ändå finns en stor grupp företagare som har ett betydligt sämre läge. Var femte företagare har en mycket låg lön, eller i värsta fall ingen lön alls, och den lön som plockas ut är ofta oregelbunden. Därmed har dessa företagare en mycket låg allmän pension. En fjärdedel saknar också eller har ett mycket lågt privat sparande.

Knappt 90 procent av alla anställda omfattas av kollektivavtal och därmed tjänstepension. Ytterligare en del omfattas av tjänstepension utanför kollektivavtalen. Bland företagare är det knappt hälften som sparar i en företagsägd pensionsförsäkring – motsvarande tjänstepension.

Slår hårt mot företagare

Att förlora sitt arbete är ett hårt slag för de flesta anställda. Att förlora sitt företag, ofta ett livsverk, är närmast otänkbart för de flesta företagare. Därför sliter de ofta in i det sista för att bevara sina företag. För många företagare innebär coronakrisen också att deras redan låga intäkter nu är obefintliga. Det påverkar deras tillgång till sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och – inte minst – deras pension. I värsta fall tvingas de försätta sina företag i konkurs.

Coronapandemin och den ekonomiska krisen som följer kommer att slå särskilt hårt mot företagare. Avsaknaden av tjänstepension, tillsammans med värdeminskningar av den allmänna pensionen och det privata sparandet innebär att företagare är en än mer utsatt pensionsgrupp än innan coronakrisen.

Våra förslag

De senaste årens förslag för att komma till rätta med låga pensioner har gått i fel riktning – höjda ålderspensionsavsättningar, försämrat fondtorg för premiepensionen och nu senast ett bidrag på max 600 kronor till somliga pensionärer. Förslag som i värsta fall kan skapa en falsk känsla av trygghet.

Skatt, bidrag och begränsningar av valfriheten står i skarp kontrast till det egna ansvarstagandet för sin pension som landets företagare står för. Sveriges största yrkesgrupp vill inte få bidrag efter ett yrkesliv av slit, de vill få möjlighet och förutsättningar att själva ta ansvaret för sin framtida försörjning. Företagarna förslår därför:

  • Återinför avdragsrätt för privat pensionssparande: Öka förståelsen för pensionen. Stärk individens ansvar för den egna pensionen genom att återinföra avdragsrätten för det privata pensionssparandet. Öka också resurserna för informationsinsatser.
  • Inför halverad inkomstskatt om man fortsätter arbeta (F-skatt) efter riktåldern: För den som arbetar med F-skatt efter riktåldern bör inkomstskatten halveras eller slopas helt. Det skulle ge incitament att arbeta längre upp i åldrarna.
  • Höj premiepensionsavsättningen från 2,5 till 5 procent: När inkomstpensionen haft en avkastning om cirka 3 procent per år har fondtorget i genomsnitt haft en avkastning på 7,5 procent. En större del av pensionen bör därför placeras aktivt.

Företagare, som är välfärdens finansiärer, jobbar redan längre dagar, fler dagar i veckan och längre upp i åldrarna. De tar verkligt ansvar. Nu måste politikerna göra sin del.

Forrige artikel Debatt: Djupare insyn i tyska hjälpinsatser kan löna sig för Sverige Debatt: Djupare insyn i tyska hjälpinsatser kan löna sig för Sverige Næste artikel Ledarna: Nya förutsättningar behövs i regioner och kommuner Ledarna: Nya förutsättningar behövs i regioner och kommuner
Vision om hoten mot socialsekreterare:

Vision om hoten mot socialsekreterare: "Får inte normaliseras"

ARBETSMILJÖ. Flera fackförbund har lyft behovet av att regeringen inför en mer omfattande arbetsmiljöstrategi mot hot och våld. Socialsekreterare hotas på jobbet, och enligt fackförbundet Vision är obalansen mellan krav och resurser en del av problemet.  

Fler timvikarier ger högre dödstal på äldreboenden

Fler timvikarier ger högre dödstal på äldreboenden

COVID-19. Enligt en rapport från Kommunal är dödstalen i covid-19 högre på äldreboende med hög andel timvikarier. Malmö stad, Kiruna och Karlstad har jobbat med organisation och kontrakt för att minska smittspridning och antalet timvikarier.