För lite dagsljus på arbetsplatser – Sverige saknar gränsvärden

ARBETSMILJÖ. Unga kvinnor inom kommunal verksamhet drabbas mest av brist på dagsljus. Höjd pensionsålder kan komma att bli ett problem på arbetsplatserna, enligt forskaren Arne Lowden.

Arne Lowden från Stressinstitutet på Stockholms universitet har skrivit Arbetsmiljöverkets nya rapport “Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatser”.

Biologisk påverkan

– Jämförande studier mellan arbetsgrupper som har dålig eller bra tillgång till dagsljus visar att de med god tillgång till dagsljus har bättre hälsosiffror. De sover bättre och skattar sin hälsa bättre, säger Arne Lowden till Altinget.

Livsstilsförändringar, ökad inomhusvistelse, mindre motion och byggnadstrender är några orsaker till att många människor får för lite dagsljus.

Arbetsplatser

Ljusinsläpp, avstånd till och ljuskvalitet på inomhusbelysningen är arbetslivsrelaterade faktorer som påverkar hur mycket dagsljus människor exponeras för. Likaså om anställda har utblick eller inte.

– Krav som ytmaximering och energieffektivitet har dominerat användande av fönstermaterial och hur vi bygger hus vilket gör att fönstren ofta blir mindre, säger han.

Unga kvinnor mest drabbade

Arne Lowdens studie visar att unga kvinnor är den grupp som drabbas mest av brist på dagsljus.

– De återfinns i huvudsak inom kommunal verksamhet såsom vård, omsorg och skola men också inom yrkesgrupper som tunnelbaneförare och butikspersonal, säger han.

Äldre behöver mer ljus

Pensionsåldern i Sverige är på väg att höjas och Arne Lowden menar att detta ställer högre krav på arbetsmiljön. Ögats förmåga att uppfatta ljus försämras med åldern.

– Vi behöver möjliggöra att man kan vara verksam i yrkeslivet i hög ålder, men det betyder att det måste finnas goda ljusförhållanden. En person som närmar sig sjuttio behöver tre gånger så starkt ljus som en tjugofemåring, säger han.

Gränsvärden saknas i Sverige

I Sverige finns inga gränsvärden i dag som arbetsplatser måste följa, endast riktvärden. I exempelvis Danmark måste arbetsplatser följa en nedre gräns för dagsljusexponering vid 2 procent. 

Per Nylén arbetar med optiskt ljus och är belysningsansvarig på Arbetsmiljöverket.

Läs också: Ministern om arbetsmiljöstrategin: "Många fula fiskar"

– Vi har inte arbetat på det sättet hittills i Sverige. Däremot har vi en riktlinje för dagsljusfaktor på 1,0 procent, säger han till Altinget.

Kraven kan skärpas

Per Nylén ser mycket positivt på den nya rapporten.

– Den ger utrymme för att vi ska kunna ge tydligare direktiv om vilka krav vi kan sätta på dagsljus, säger Per Nylén.

Han menar att det inte är omöjligt att Arbetsmiljöverket kommer att skärpa kraven för dagsljus. En möjlighet är att använda den nya europeiska CEN-standarden för dagsljus som riktvärde.

– Som myndighet har vi rätt att besluta om våra föreskrifter själva. Vi är en av de myndigheter som kan sätta regler på egen hand, säger han.  

Beslutskedja: Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv

1/2
2016
28/3
2017
31/7
2017
26/4
2019
3/5
2019
24/3
2020
24/4
2020
28/4
2020
7/5
2020
7/5
2020
14/5
2020
3/6
2020

Forrige artikel Ministern om arbetsmiljöstrategin: Ministern om arbetsmiljöstrategin: "Många fula fiskar" Næste artikel Ny generaldirektör för Försäkringskassan Ny generaldirektör för Försäkringskassan