Fler dödsolyckor på arbetsplatser

KORTNYTT. 2018 dog 50 personer i Sverige efter olyckor på arbetsplatsen trots regeringens nollvision mot dödsolyckor.

2017 var det 44 som omkom på efter arbetsplatsolyckor och 2015 låg denna siffra på 34. 

– Det är jättesvårt att säga vad ökningen beror på, eller om det bara handlar om en slumpmässig variation, säger Kjell Blom, utredare på Arbetsmiljöverket till TT. 

Flest dödsolyckor sker inom branscherna jord och skog, tillverkning, transport och bygg. Oftast handlar det om fallolyckor, tunga föremål som välter och personer som hamnar i kläm mellan olika arbetsredskap.

Login