Finansförbundet: Så blir branschen fri från sexuella trakasserier

DEBATT. Finansförbundet har undersökt förekomsten av trakasserier och kränkningar. Förbundet  rekommenderar att man stärker facken och att arbetsgivare blir bättre på att agera mot kränkningar och trakasserier, skriver Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet.

Ulrika Boëthius
Finansförbundets ordförande
 
 
Arbetsplatsen ska vara en trygg plats, fri från trakasserier och kränkningar. Därför har Finansförbundet en nollvision mot trakasserier och sexuella trakasserier i finansbranschen. Vid ett seminarium i Almedalen idag fördjupar vi kunskaperna och diskuterar våra rekommendationer för en framtida finansbransch, fri från sexuella trakasserier.  

Oerhört vanligt 

Under hösten 2017 gick kvinnor över hela världen samman i rörelsen #metoo. Rörelsen synliggjorde på ett drabbande sätt hur oerhört vanligt förekommande det är med sexuella trakasserier. Det föranledde Finansförbundet att under fjolåret undersöka förekomsten av trakasserier och kränkningar i finansbranschen.

Forskning visar att trakasserier påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Sömn- och koncentrationssvårigheter, ångest, depression, stress och utanförskap är några av de symptom som kan drabba de som utsätts.

En av tio utsatt senaste året

Finansförbundet intervjuade därför drygt 4 000 av sina medlemmar. Vi konstaterade då bland annat att under det senaste året har:

  • Tio procent blivit utsatta för kränkningar eller trakasserier.
  • Två procent blivit utsatta för sexuella trakasserier – men med information om vad som definieras som sexuella trakasserier tredubblades den siffran.
  • Två av tre har inte genomgått en utbildning där det tagits upp hur trakasserier ska hanteras.
  • Dessutom har fyra av tio som varit med om trakasserier och tre av tio som varit med om sexuella trakasserier inte berättat om det för någon.

Trakasserier är ett arbetsmiljöproblem och kan leda till ohälsa för den som är utsatt. Precis som andra arbetsmiljöproblem innebär de en kostnad – för individen, för arbetsgivaren och för samhället. Verksamheten kan drabbas av högre sjukfrånvaro, men också kunder och service blir lidande.

Fem rekommendationer 

Finansförbundet har tagit fram ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet för att motverka trakasserier utifrån de slutsatser som vi dragit efter vår undersökning.

  1. Stärk facket: Facklig närvaro är en viktig pusselbit i ett välfungerande arbete för att motverka trakasserier, bland annat genom lokala företrädare. Införandet och upparbetandet av en fungerande facklig organisation måste uppmuntras av alla arbetsgivare.

  2. Öka kunskapen: Att regelbundet genomföra utbildningar ger möjlighet för medarbetare att få en bättre förståelse för vad trakasserier och sexuella trakasserier är och hur de ska hanteras. Kunskapsnivån behöver öka.

  3. Berätta: Undersökningens resultat belyser vikten av att trakasserier anmäls och att alla känner att de kan prata med sin arbetsgivare om de utsätts för trakasserier. Särskilda satsningar behöver riktas mot till exempel unga, nyanställda och tidsbegränsat anställda. Andelen som berättar måste öka.

  4. Agera: Undersökningen indikerar att det kan finnas brister kring hur arbetsgivare agerar på information om förekomsten av trakasserier. Arbetsgivaren är skyldig att agera. Chefer måste få stöd och rutiner måste till.

  5. Strukturera: Finansbranschen är en bransch i förändring. Den höga stressen och ökande krav riskerar att leda till fler trakasserier. Instabila organisationer tar kraft och kan skapa ohälsa och leda till trakasserier. Arbetsmiljöproblem behöver inkluderas i företagens riskanalyser.

En god arbetsmiljö är en viktig framgångsfaktor för företagen i finansbranschen. Personal som trivs och mår bra presterar bättre.

Relativt förskonade

Finansbranschen är relativt både arbetsmarknaden som helhet och för gruppen tjänstemän överlag mer förskonat från problemen, visar undersökningar. Vi är övertygade om att det finns potential att minska den relativt låga förekomsten av trakasserier och sexuella trakasserier i branschen ytterligare genom att intensifiera arbetet. En annan förutsättning tror vi är fler och uppföljande utredningar.

Vi tror också att våra rekommendationer för det fortsatta arbetet kan ha verklig effekt om de manifesteras som reella åtgärder och leda oss i rätt riktning – mot en finansbransch fri från trakasserier.

Forrige artikel TCO: Framtidens politik behöver fler kompromisser TCO: Framtidens politik behöver fler kompromisser Næste artikel Saco:  Jobb till 75 går inte ihop med passé vid 43 Saco: Jobb till 75 går inte ihop med passé vid 43
Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät

Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät

DEBATT. Det finns en skevhet i att gigarbetare förväntas betala skatt samtidigt som de inte omfattas av det sociala skyddsnätet. Det kan innebära att individer underrapporterar sina inkomster och att de tar risker, skriver Claire Ingram Bogusz och Martin Svensson.

Coronakrisen tvingar Arbetsförmedlingen att utvecklas

Coronakrisen tvingar Arbetsförmedlingen att utvecklas

INTERVJU. Trots att arbetslösheten rusar i höjden och lågkonjunkturen hotar med utslagna branscher går det rätt bra för Arbetsförmedlingen (AF) just nu, enligt Linda Schön Doroci, direktör verksamhetsområdet Direkt.

– Investeringarna i vårt digitaliseringsarbete har visat sig vara viktiga, säger hon till Altinget.