Fackförbund ska utreda sammanslagning

KORTNYTT. Fackförbunden Fastighets och Seko ska utreda en sammanslagning. Första steget är att komma överens om utredningsdirektiven.

Fackförbunden Seko och Fastighets har båda deltagit i 6F, en samverkan mellan sex fackförbund. Där har förbunden utvecklat och fördjupat sitt samarbete. Något som nu gör att de vill tillsätta en utredning om att gå samman.

– Det finns en bred samsyn mellan förbunden i avtalsfrågor, arbetsmiljöfrågor, studier och näringspolitiska frågor. Samarbetet mellan de båda förbunden fungerar bra, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko och Magnus Pettersson, förbundsordförande i Fastighets, i ett pressmeddelande.

En förstudie har genomförts. Nu har de beslutat att tillsätta en utomstående utredare som ska utreda förutsättningarna för en sammanslagning vidare. Första steget är att enas kring utredningsdirektiv. Det ska vara klara före årsskiftet.

– Vi är positivt inställda till ett fördjupat samarbete och i förlängningen en sammanslagning. Vi är också överens om att arbetet får ta den tid som krävs, säger de båda förbundsordförandena.

Målet för ett gemensamt förbund är att Seko och Fastighets tillsammans blir starkare ekonomiskt, servicemässigt och påverkansmässigt.

Seko har i dag cirka 120 000 medlemmar och Fastighets cirka 30 000.

Forrige artikel Utredning om Brexits påverkan på trygghetssystemen Næste artikel Bättre villkor för stipendiefinansierade doktorer