EU berömmer Arbetsförmedlingen

GRANSKNING. Arbetsförmedlingen är på rätt väg med sitt utvecklingsarbete och ligger bättre till än många systermyndigheter i övriga Europa anser EU-kommissionen. Generaldirektören Mikael Sjöberg jämför sig dock med andra svenska myndigheter och ser utrymme för förbättring.

Under några dagar i april genomförde EU-kommissionen en extern bedömning av Arbetsförmedlingen. Representanter från arbetsförmedlingar i Slovenien och Storbritannien, experter från kommissionen och ICON-institutet besökte huvudkontoret och ett lokalkontor och konstaterade att den svenska Arbetsförmedlingen har kommit långt i sitt förnyelsearbete och är på rätt väg.

Samtidigt finns det stora utmaningar. I en intern utredning framkom det att Arbetsförmedlingens arbetsmetoder är ineffektiva och inte ger tillräcklig nytta för varken arbetssökande. Myndighetens tjänster är tekniskt är eftersatta och behöver ses över. Även Statskontoret konstaterade detta i en rapport tidigare i våras. Det behövs omfattande insatser inom framförallt it-utveckling och kompetensutveckling av personalen.

– Det finns en utvecklingsskuld. Jag skulle kunna erbjuda kortsiktiga lösningar. Men vi siktar på att genomföra många genomgripande förändringar och det tar lite tid med en sådan här stor myndighet. Nu har vi fått upp farten och vi kommer att komma längre än vad Statskontoret såg i sin rapport, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, i en intervju med Altinget på temat om myndighetens reformarbete.

Login