Ersättning för deltidsarbetslöshet förlängs

BUDGET. Regeringen föreslår ett nytt regelverk i arbetslöshetsförsäkringen. Det ska bli möjligt att vara arbetslös på deltid och få ersättning från försäkringen under maximalt 60 veckor.

Nuvarande bestämmelse innebär att en arbetssökande endast kan få 75 ersättningsdagar vid sidan om deltidsarbete. Enligt regeringen medför det att den som försöker komma tillbaka till arbetsmarknaden kan känna sig tvingad att tacka nej till arbete för att vara säker på att klara sin försörjning.

– Det är inte rimligt att omställningstiden för de som arbetar deltid under arbetslösheten varierar så pass kraftigt som det gör i dag. Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män och är särskilt drabbade. En deltidsbegränsningsregel måste formuleras så att möjligheten till omställning blir så likartad som möjligt, oavsett villkor på arbetsmarknaden, kommenterar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Förändringen sker genom en förordningsändring och ikraftträdandet är planerat till första kvartalet 2017. Även Vänsterpartiet står bakom förslaget.

Login