Enhetligare och striktare villkor vid upphandling

FÖRVALTNING. Nya lagar om arbetsvillkor och en ny myndighet. Offentliga upphandlingar kommer att genomgå stora förändringar framöver.

Den nya Upphandlingsmyndigheten tar över uppgifter från Konkurrensverket och ett par andra statliga myndigheter och utvecklar den verksamhet om stöd till upphandlande myndigheter som skett på senare år på Konkurrensverket.

– Jag hoppas att vi får ett nationellt upphandlingsstöd och att vi använder offentlig upphandling i större utsträckning som ett strategiskt verktyg för att modernisera den offentliga sektorn, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till Altinget.

Många företag har varit kritiska till dagens system med stora frågeunderlag som kräver stora insatser och där det många gånger kan vara svårt att förstå vilka formella krav som ska vara uppfyllda.

Login