El-Haj (S): Dåliga och farliga arbetsmiljöer måste byggas bort

DEBATT. Nolltolerans för döden på jobbet måste bli verklighet. Arbetsgivare, skyddsombud och Arbetsmiljöverket måste göra en gemensam stöt för att en gång för alla ta bort döden på jobbet, skriver riksdagsledamoten Jamal El-Haj (S).

Jamal El-Haj (S)
Riksdagsledamot

Vi ska alla en dag dö, det är oundvikligt. Däremot kan mycket göras för att undvika förtida dödsfall som sker genom olyckor. Varje år dör runt 150 personer i trafiken och 120 personer genom drunkning.

Trafikverket har en nollvision för dödsolyckorna i trafiken. Det görs stora väginvesteringar för att reducera olycksriskerna samtidigt som bilarna görs allt säkrare. Drunkningsolyckorna är ett annat problem som växt med varma somrar. Vi satsar på badvakter och ökad simkunnighet.

Döden finns tyvärr också på våra arbetsplatser. Den 14 juli 2020 omkom två av IF Metalls medlemmar i en arbetsplatsolycka i Gimo. De senaste tio åren har runt 450 människor gått till jobbet utan att komma hem igen. Nära och kära har i stället fått ett dödsbud. Barn har förgäves väntat på att pappa eller mamma skulle komma hem.

Förebyggande arbete

Det går att undvika döden på jobbet genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Att vi med en sista push skulle kunna slippa döden på jobbet. Dåliga och farliga arbetsmiljöer ska byggas bort där så kan göras.

Ytterst ansvarar arbetsgivaren

Riskbedömningar måste kontinuerligt ske. Skyddsutrustning ska finnas och de anställda ska veta när och hur den ska användas. Lokala och regionala skyddsombud i samarbete med fackliga organisationer gör vad de kan men ytterst är det ändå arbetsgivare och ägare av företagen som kan åstadkomma ett slut på dödsolyckorna.

Nolltolerans måste bli verklighet och trycket gentemot arbetsgivarsidan för att förverkliga detta måste öka. Vilka barn och unga vill i framtiden jobba som arbetare inom de drabbade branscherna/yrkena när de har upplevt att en förälder inte kom hem och fått lära sig att det finns en dödsrisk kopplad till det arbetet?

Skapa trygghet för alla

Konsekvenserna av svenska uppdrags- och arbetsgivares användning av utländska företag och anställda bör också ses över. Får de utländska arbetarna den information de behöver och kan de läsa skyddsföreskrifterna? Det har förekommit upprörande fall då utländska arbetare med bristfälliga försäkringar skadats och dödats.

Arbetsmiljöverket bör ägna speciell uppmärksamhet åt detta. Utländska arbetare måste få en lika trygg arbetsmiljö och samma försäkringsskydd som svenska eftersom döden inte skiljer på svenska och utländska arbetare.

Vi kan lyckas

Om vi jämför med trafiken och drunkningsolyckor känns det ändå som att vi är nära. Att vi med en sista, gemensam stöt framåt av arbetsgivare, skyddsombud och Arbetsmiljöverket skulle kunna slippa döden på jobbet.

Forrige artikel Debatt: Skapa möjligheter för hållbart giggande Debatt: Skapa möjligheter för hållbart giggande Næste artikel MP-ledamöter: Tillsätt en utredning om basinkomst MP-ledamöter: Tillsätt en utredning om basinkomst
“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

JÄMSTÄLLDHET. Kvinnligt företagande släpar efter, förutom inom omsorg och skola, enligt en rapport från Entreprenörskapsforum. Josefin Malmqvist (M) vill se ekonomiutbildning i grundskolan. Enligt Anna-Caren Sätherberg (S) behöver kvinnor få samma tillgång till kapital som män.